Sirius_Logo1

Siriuspatruljen

Den berømte Siriuspatrulje er ikke blot en udfordring ud over det sædvanlige, men først og fremmest en måde, hvorpå Danmark håndhæver sin suverænitet i det nordøstlige Grønland.

Efter anden verdenskrig og den kolde krigs start ønskede Danmark at udbygge sin tilstedeværelse i Nord- og Nordøstgrønland, og Søværnet anbefalede i den forbindelse at oprette en patruljetjeneste. Den kom til verden som slædepatrulje i 1952 under navnet ”Resolut,” men skiftede navn til Sirius i 1953 for at undgå forveksling med den canadiske vejrstation Resolute Bay. I 2006 blev Sirius underlagt Grønlands Kommando, og patruljen flyttede med ind under Arktisk Kommandos vinger ved oprettelsen i 2012.